v e r k s t a d/a t e l j é :

Brovägen 22
619 72 Vagnhärad

070-2857723
leena@leenaceramics.se

 

f ö r s ä l j n i n g s s t ä l l e n :

verkstad/ateljén

Sörmlands museum/butiken, Nyköping

Galleri Kretsen, Södertälje

Galleributiken Fiskhuset, Nyköping

Hantverksgruppen Sörmland, Nyköping

 

l ä n k a r :

www.konsthantverkscentrum.se
www.sormlandsmuseum.se/butiken
www.kretsen.info
www.kro.se
www.gallerifiskhuset.se
www.hantverksgruppensormland.se

 

s o c i a l a m e d i a :

besök oss på Instagram